Resultaten voor: Didactische & pedagogische competenties

  • Filter op categorie

  • Filter op type

  • Filter op onderwijsvorm

  • Filter op thema

Verdiepingscursus didactiek NVT

Cursus basisdidactiek Nederlands als Vreemde Taal

Nascholingsmodules NVT

(Inter)actief lezen

Activerende werkvormen

Digidact

Digitaal handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Basisboekenlijst NVT/NT2

Consulten Muntpunt

Voorstelling NT2-/NVT-vakbibliotheek

Leerlijn Spreekvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Schrijfvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties
Skip to content