Werkingsfinanciering Docentenplatforms NVT voor American Association for Netherlandic Studies

Status van je aanvraag: In afwachting van goedkeuring

Je aanvraag

Informatie over de aanvrager
Naam organisatie: American Association for Netherlandic Studies
Contactpersoon: Wijnie de Groot
E-mailadres contactpersoon: wed23@columbia.edu
Naam universiteit van de contactpersoon: Columbia University
Faculteit: Arts and Sciences
Afdeling: Germanic Languages / Dutch
Straat & huisnummer en eventueel postbus: 415 Hamilton Hall, Department of Germanic Languages
Postcode: 10027
Plaats: New York
Land: NY
Informatie over het platform en over de aanvraag
Beschrijf hier a.u.b. de doelstelling en de activiteiten van uw docentenplatform: AANS is een interdisciplinaire organisatie die de studie van taal, literatuur en cultuur van Nederland en Vlaanderen in de Verenigde Staten bevordert. De organisatie stimuleert bovenal de samenwerking en het onderlinge
contact tussen docenten Nederlands in de VS. De AANS onderhoudt sterke banden met Vlaamse en Nederlandse organisaties in de VS die soortgelijke doelstellingen hebben.
Beschrijf hier de doelgroep van het platform: Docenten en studenten Nederlands (taalverwerving), historici, kunsthistorici en andere wetenschappers in de Verenigde Staten, Nederland en Vlaanderen) die zich bezighouden met het Nederlandse taalgebied, alsmede iedereen die zich aan hogere onderwijsinstellingen met de taal en cultuur in brede zin van Nederland en Vlaanderen bezighoudt.
Wat is op dit moment het ledenaantal van het docentenplatform? 59
Beschrijf hier a.u.b. de plannen en de doelstelling van het platform voor het komende jaar en eventueel op de langere termijn: -AANS scholarship: voor een graduate student wiens/wier onderzoek zich richt op Vlaanderen en/of Nederland.
-Uitbreiding ledenaantal via actieve ledenwerving, met speciale focus op jongere leden (graduate students)
-Jaarlijkse samenkomst Docenten Nederlands in de Verenigde Staten
-ICNS om het jaar (volgende in Wisconsin in 2023
-Publicatie newsletter
-Aanwezigheid op social media
Heeft u bijdragen van derden in de werkingskosten gevraagd of heeft u bijdragen toegezegd gekregen?
Nee
Vul hier uw begroting in: 1. Onderhoud van de AANS website $600 (website manager New Media Campaigns)
2. Administratieonkosten AANS Board $100,00
3. AANS Scholarship $2.000,00
Welk bedrag vraagt u aan als financiële bijdrage van de Taalunie? 2.400
Wat is de samenstelling van het bestuur van uw docentenplatform? President: Herman de Vries, Calvin University
Secretary: Ineke Huysman, Huygens Instituut
Treasurer: Wijnie de Groot
Member-at-Large: Jesse Sadler, UCLA
Member-at-Large: Annemarie Toebosch, University of Michigan Treasurer: Wijnie de Groot, Columbia University
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
overige
Rekeningnummer begunstigde:4249918397
Naam en adres van de financiële instelling:TD Bank 6000 Atrium Way, Mount Laurel, NJ 08054
Naam en woonplaats rekeninghouder:American Association for Netherlandic Studies, New York
BIC-code:NRTHUS33
Naam van de financiële instelling: TD Bank

Je aanvraag werkingsfinanciering docentenplatforms NVT

Gegevens aanvraag
Datum aanvraag02/12/2021
Informatie over de aanvrager
Naam organisatie: American Association for Netherlandic Studies
Contactpersoon: Wijnie de Groot
E-mailadres contactpersoon: wed23@columbia.edu
Naam universiteit van de contactpersoon: Columbia University
Faculteit: Arts and Sciences
Afdeling: Germanic Languages / Dutch
Straat & huisnummer en eventueel postbus: 415 Hamilton Hall, Department of Germanic Languages
Postcode: 10027
Plaats: New York
Land: NY
Informatie over het platform en over de aanvraag
Beschrijf hier a.u.b. de doelstelling en de activiteiten van uw docentenplatform: AANS is een interdisciplinaire organisatie die de studie van taal, literatuur en cultuur van Nederland en Vlaanderen in de Verenigde Staten bevordert. De organisatie stimuleert bovenal de samenwerking en het onderlinge
contact tussen docenten Nederlands in de VS. De AANS onderhoudt sterke banden met Vlaamse en Nederlandse organisaties in de VS die soortgelijke doelstellingen hebben.
Beschrijf hier de doelgroep van het platform: Docenten en studenten Nederlands (taalverwerving), historici, kunsthistorici en andere wetenschappers in de Verenigde Staten, Nederland en Vlaanderen) die zich bezighouden met het Nederlandse taalgebied, alsmede iedereen die zich aan hogere onderwijsinstellingen met de taal en cultuur in brede zin van Nederland en Vlaanderen bezighoudt.
Wat is op dit moment het ledenaantal van het docentenplatform? 59
Beschrijf hier a.u.b. de plannen en de doelstelling van het platform voor het komende jaar en eventueel op de langere termijn: -AANS scholarship: voor een graduate student wiens/wier onderzoek zich richt op Vlaanderen en/of Nederland.
-Uitbreiding ledenaantal via actieve ledenwerving, met speciale focus op jongere leden (graduate students)
-Jaarlijkse samenkomst Docenten Nederlands in de Verenigde Staten
-ICNS om het jaar (volgende in Wisconsin in 2023
-Publicatie newsletter
-Aanwezigheid op social media
Heeft u bijdragen van derden in de werkingskosten gevraagd of heeft u bijdragen toegezegd gekregen?
Nee
Vul hier uw begroting in: 1. Onderhoud van de AANS website $600 (website manager New Media Campaigns)
2. Administratieonkosten AANS Board $100,00
3. AANS Scholarship $2.000,00
Welk bedrag vraagt u aan als financiële bijdrage van de Taalunie? 2.400
Wat is de samenstelling van het bestuur van uw docentenplatform? President: Herman de Vries, Calvin University
Secretary: Ineke Huysman, Huygens Instituut
Treasurer: Wijnie de Groot
Member-at-Large: Jesse Sadler, UCLA
Member-at-Large: Annemarie Toebosch, University of Michigan Treasurer: Wijnie de Groot, Columbia University
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
overige
Rekeningnummer begunstigde:4249918397
Naam en adres van de financiële instelling:TD Bank 6000 Atrium Way, Mount Laurel, NJ 08054
Naam en woonplaats rekeninghouder:American Association for Netherlandic Studies, New York
BIC-code:NRTHUS33
Naam van de financiële instelling: TD Bank

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het document is alleen bestemd voor de aanvrager en betrokkenen. Indien het document niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het document te verwijderen.

 

This document shall not constitute any form of entitlement. The document is solely intended for the applicant and those concerned. If the document is not intended for you, please notify us and delete the document.

Documenten ontvangen

    Verslaglegging & documenten indienen

      [bbp-topic-form]

      Skip to content