Werkingsfinanciering Docentenplatforms NVT voor ONETS (Overleg Neerlandici Tsjechië en Slowakije)

Status van je aanvraag: In afwachting van goedkeuring

Je aanvraag

Informatie over de aanvrager
Naam organisatie: ONETS (Overleg Neerlandici Tsjechië en Slowakije)
Contactpersoon: Wilken Engelbrecht
E-mailadres contactpersoon: wilken_engelbrecht@hotmail.com
Naam universiteit van de contactpersoon: Univerzita Palackého
Faculteit: Filozofická fakulta
Afdeling: Katedra nederlandistiky
Straat & huisnummer en eventueel postbus: Křížkovského 10
Postcode: 771 80
Plaats: Olomouc
Land: Tsjechië
Informatie over het platform en over de aanvraag
Beschrijf hier a.u.b. de doelstelling en de activiteiten van uw docentenplatform: Het platform is in 1994 door Leopold Decloedt (Brno), Wilken Engelbrecht (Olomouc/Bratislava) en Zdenka Hrnčířová (Praag) opgericht om regelmatig overleg te plegen tussen de vier vakgroepen neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije. Sinds 2004 worden ook activiteiten voor de studenten georganiseerd.
De belangrijkste activiteit is het tweemaal per jaar uitnodigen van een gastdocent(e), waarbij in acht wordt genomen dat er elk jaar één Nederlandse en één Vlaamse docent(e) wordt uitgenodigd en dat taalkunde/translatologie enerzijds en letterkunde/cultuurkunde anderzijds ook beide aan bod komen.
Incidenteel zijn door ONETS ook grotere activiteiten voor de doelgroep georganiseerd. Hier kunnen worden genoemd de zomercursussen aan het begin van deze eeuw die inmiddels organisatorisch zijn overgenomen door de Centraal-Europese vereniging Comenius, de cursus tolken voor studenten uit Bratislava, Olomouc en Praag in 2002, vertaalcursussen in Brno en Bratislava. Een speciale activiteit van het afgelopen jaar was de Dag van de Vlaamse Cultuur in Brno.
Beschrijf hier de doelgroep van het platform: Docenten en studenten neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije bij de vier universiteiten die het vak Nederlands als zelfstandige studie aanbieden.
Wat is op dit moment het ledenaantal van het docentenplatform? 29
Beschrijf hier a.u.b. de plannen en de doelstelling van het platform voor het komende jaar en eventueel op de langere termijn: Voor 2022 zijn als gastdocenten gepland:
- Voorjaar 2022 – prof. dr. Michiel van Kempen(Univ. van Amsterdam) over Surinaamse n Caribische Nederlandstalige literatuur. In beginsel zal zijn komst worden gecombineerd met de ONETS-dag in Bratislava (tweede helft april).
- In de week van 14-21 november 2022 zal prof. dr. Reine Meylaerts de ONETS-vakgroepen bezoeken met colleges over vertalen. In haar geval wordt onderzocht in hoeverre de kosten van haar bezoek (gedeeltelijk) kunnen worden betaald uit het Erasmuscontract dat Olomouc met de KU Leuven heeft (de KUL Campus Antwerpen staat hierin vermeld).
- ONETS-dag eind april 2022 (rond Koningsdag) in Bratislava, gericht op studenten, naar het model van de op 8 oktober 2021 in Olomouc gehouden dag.
- Dagen van de Nederlandstalige Cultuur in de Week van het Nederlands op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022, te houden bij de universiteit van Olomouc op 6 oktober, gericht op wetenschappers en doctorandi, tevens een introductie van Ceepus doctoral school in zomer 2023, gewijd aan vertalingen in de communistische periode in Centraal-Europa en de Balkan, en de universiteit van Brno op 7 oktober, als Dag van de vertaling. Op deze dag zullen er onder leiding van drs. Kees Mercks lezingen van beginnende vertalers zijn. Beide dagen zullen tevens in het teken van de Nederlandstalige cultuur staan en aandacht besteden aan 75 jaar neerlandistiek in Moravië. In beginsel zal tevens een bijdrage van beide diplomatieke vertegenwoordigingen worden gevraagd. De reiskosten van Kees Mercks worden in beginsel vergoed via het Erasmusproject.
- In de loop van 2022 zal in het kader van UNESCO Cultural Heritage tevens aandacht worden besteed aan Tsjechische sporen in Nederland (Jiří Králík/Artediem & Wilken Engelbrecht/UP Olomouc). Er zal in het kader van de tentoonstelling 400 jaar Comenius in Uherský Brod, op 26-28 maart 2022 een congres zijn, in het najaar in het Vlastivedné muzeum in Olomouc en verder ook op andere plekken (minimaal Brno en Praag) een tentoonstellíng met panels over in totaal 50 personen. Dit is een evenement, waar ONETS slechts zijdelings bij betrokken is en dat buiten subsidiëring valt. Gezien de aandacht voor Nederland is het wel van positief belang voor de neerlandistiek.
Heeft u bijdragen van derden in de werkingskosten gevraagd of heeft u bijdragen toegezegd gekregen?
Ja
Zo ja, vermeld deze bedragen dan a.u.b. hieronder: 250
Vul hier uw begroting in: Activa:
Saldo per 1 januari 2021 - EUR 120,47
Bijdrage universiteiten - EUR 250
Subsidie Taalunie - EUR 2.179,53

Passiva:
Voorjaarsvergadering Bratislava - EUR 350
ONETS-dag Bratislava - EUR 800
Activiteiten Week van het Nederlands in Brno en Olomouc - EUR 1400
Welk bedrag vraagt u aan als financiële bijdrage van de Taalunie? 2179.53
Wat is de samenstelling van het bestuur van uw docentenplatform? Drs. Bas Hamers (Univerzita Palackého, Olomouc) - voorzitter
Lic. Benjamin Bossaert, Ph.D. (Univerzita Komenského, Bratislava) - secretaris
Prof. dr. Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého, Olomouc) - penningmeester
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) - lid
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praag) - lid
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
sepa
Naam en woonplaats rekeninghouder:Bas Hamers, Kopecká 31, 779 00 Samotisky
IBAN-nummer:CZ69 2010 0000 0020 0110 5743
BIC-code:FIOBCZPP
Naam van de financiële instelling: Fiobanka
Opmerkingen: Het bedrag gaat uit van een standaardsubsidie van 2500 euro minus het saldo per 1 december 2021

Je aanvraag werkingsfinanciering docentenplatforms NVT

Gegevens aanvraag
Datum aanvraag08/12/2021
Informatie over de aanvrager
Naam organisatie: ONETS (Overleg Neerlandici Tsjechië en Slowakije)
Contactpersoon: Wilken Engelbrecht
E-mailadres contactpersoon: wilken_engelbrecht@hotmail.com
Naam universiteit van de contactpersoon: Univerzita Palackého
Faculteit: Filozofická fakulta
Afdeling: Katedra nederlandistiky
Straat & huisnummer en eventueel postbus: Křížkovského 10
Postcode: 771 80
Plaats: Olomouc
Land: Tsjechië
Informatie over het platform en over de aanvraag
Beschrijf hier a.u.b. de doelstelling en de activiteiten van uw docentenplatform: Het platform is in 1994 door Leopold Decloedt (Brno), Wilken Engelbrecht (Olomouc/Bratislava) en Zdenka Hrnčířová (Praag) opgericht om regelmatig overleg te plegen tussen de vier vakgroepen neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije. Sinds 2004 worden ook activiteiten voor de studenten georganiseerd.
De belangrijkste activiteit is het tweemaal per jaar uitnodigen van een gastdocent(e), waarbij in acht wordt genomen dat er elk jaar één Nederlandse en één Vlaamse docent(e) wordt uitgenodigd en dat taalkunde/translatologie enerzijds en letterkunde/cultuurkunde anderzijds ook beide aan bod komen.
Incidenteel zijn door ONETS ook grotere activiteiten voor de doelgroep georganiseerd. Hier kunnen worden genoemd de zomercursussen aan het begin van deze eeuw die inmiddels organisatorisch zijn overgenomen door de Centraal-Europese vereniging Comenius, de cursus tolken voor studenten uit Bratislava, Olomouc en Praag in 2002, vertaalcursussen in Brno en Bratislava. Een speciale activiteit van het afgelopen jaar was de Dag van de Vlaamse Cultuur in Brno.
Beschrijf hier de doelgroep van het platform: Docenten en studenten neerlandistiek in Tsjechië en Slowakije bij de vier universiteiten die het vak Nederlands als zelfstandige studie aanbieden.
Wat is op dit moment het ledenaantal van het docentenplatform? 29
Beschrijf hier a.u.b. de plannen en de doelstelling van het platform voor het komende jaar en eventueel op de langere termijn: Voor 2022 zijn als gastdocenten gepland:
- Voorjaar 2022 – prof. dr. Michiel van Kempen(Univ. van Amsterdam) over Surinaamse n Caribische Nederlandstalige literatuur. In beginsel zal zijn komst worden gecombineerd met de ONETS-dag in Bratislava (tweede helft april).
- In de week van 14-21 november 2022 zal prof. dr. Reine Meylaerts de ONETS-vakgroepen bezoeken met colleges over vertalen. In haar geval wordt onderzocht in hoeverre de kosten van haar bezoek (gedeeltelijk) kunnen worden betaald uit het Erasmuscontract dat Olomouc met de KU Leuven heeft (de KUL Campus Antwerpen staat hierin vermeld).
- ONETS-dag eind april 2022 (rond Koningsdag) in Bratislava, gericht op studenten, naar het model van de op 8 oktober 2021 in Olomouc gehouden dag.
- Dagen van de Nederlandstalige Cultuur in de Week van het Nederlands op donderdag 6 en vrijdag 7 oktober 2022, te houden bij de universiteit van Olomouc op 6 oktober, gericht op wetenschappers en doctorandi, tevens een introductie van Ceepus doctoral school in zomer 2023, gewijd aan vertalingen in de communistische periode in Centraal-Europa en de Balkan, en de universiteit van Brno op 7 oktober, als Dag van de vertaling. Op deze dag zullen er onder leiding van drs. Kees Mercks lezingen van beginnende vertalers zijn. Beide dagen zullen tevens in het teken van de Nederlandstalige cultuur staan en aandacht besteden aan 75 jaar neerlandistiek in Moravië. In beginsel zal tevens een bijdrage van beide diplomatieke vertegenwoordigingen worden gevraagd. De reiskosten van Kees Mercks worden in beginsel vergoed via het Erasmusproject.
- In de loop van 2022 zal in het kader van UNESCO Cultural Heritage tevens aandacht worden besteed aan Tsjechische sporen in Nederland (Jiří Králík/Artediem & Wilken Engelbrecht/UP Olomouc). Er zal in het kader van de tentoonstelling 400 jaar Comenius in Uherský Brod, op 26-28 maart 2022 een congres zijn, in het najaar in het Vlastivedné muzeum in Olomouc en verder ook op andere plekken (minimaal Brno en Praag) een tentoonstellíng met panels over in totaal 50 personen. Dit is een evenement, waar ONETS slechts zijdelings bij betrokken is en dat buiten subsidiëring valt. Gezien de aandacht voor Nederland is het wel van positief belang voor de neerlandistiek.
Heeft u bijdragen van derden in de werkingskosten gevraagd of heeft u bijdragen toegezegd gekregen?
Ja
Zo ja, vermeld deze bedragen dan a.u.b. hieronder: 250
Vul hier uw begroting in: Activa:
Saldo per 1 januari 2021 - EUR 120,47
Bijdrage universiteiten - EUR 250
Subsidie Taalunie - EUR 2.179,53

Passiva:
Voorjaarsvergadering Bratislava - EUR 350
ONETS-dag Bratislava - EUR 800
Activiteiten Week van het Nederlands in Brno en Olomouc - EUR 1400
Welk bedrag vraagt u aan als financiële bijdrage van de Taalunie? 2179.53
Wat is de samenstelling van het bestuur van uw docentenplatform? Drs. Bas Hamers (Univerzita Palackého, Olomouc) - voorzitter
Lic. Benjamin Bossaert, Ph.D. (Univerzita Komenského, Bratislava) - secretaris
Prof. dr. Wilken Engelbrecht (Univerzita Palackého, Olomouc) - penningmeester
Mgr. Marta Kostelecká, Ph.D. (Masarykova univerzita, Brno) - lid
PhDr. Irena Kozmanová, Ph.D. (Univerzita Karlova, Praag) - lid
Betalingsgegevens
Soort overschrijving:
sepa
Naam en woonplaats rekeninghouder:Bas Hamers, Kopecká 31, 779 00 Samotisky
IBAN-nummer:CZ69 2010 0000 0020 0110 5743
BIC-code:FIOBCZPP
Naam van de financiële instelling: Fiobanka
Opmerkingen:Het bedrag gaat uit van een standaardsubsidie van 2500 euro minus het saldo per 1 december 2021

Aan dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Het document is alleen bestemd voor de aanvrager en betrokkenen. Indien het document niet voor u is bestemd, verzoeken wij u dit aan ons te melden en het document te verwijderen.

 

This document shall not constitute any form of entitlement. The document is solely intended for the applicant and those concerned. If the document is not intended for you, please notify us and delete the document.

Documenten ontvangen

    Verslaglegging & documenten indienen

      [bbp-topic-form]

      Skip to content