Beheer professionaliseringsaanbod

  • Filter op categorie

  • Filter op type

  • Filter op competenties

  • Filter op onderwijstype

  • Filter op thema

Resultaten bevraging vertaaldocenten

Webinar over de resultaten van een internationale bevraging van de Taalunie onder vertaaldocenten

Today’s Teaching Tools

Praktische tips voor digitaal onderwijs

Talen leren om te communiceren: hoe en wat?

Taaltaken ontwikkelen en gebruiken

Online trainingen

NVT@Ned: online modules

NVT@Ned: blended cursus

Taaltandemprojecten

Voorbeelden uit Salamanca

Leerlijn Literair Vertalen

Expertisecentrum Literair Vertalen

Kennismaking met literair vertalen

Vakgroepcoördinator Buitenland

Ondersteuning van studentenmobiliteit

Nascholingscursus docent-onderzoekers

Hoe maak je een MOOC?

Tips voor NVT- en NT2-docenten

Grensoverschrijdend uitwisselen

Duitstalige handleiding voor schooluitwisselingen (Euregio Rijn-Waal)

NVT in de Caribische context

Partnerschool

Hoe vind je een partnerschool voor een project?

Small languages, big ideas

Taalkundig congres over Germaanse talen

Nascholing aanvragen

Op maat gemaakt

Colloquium Neerlandicum

SAVN-congres

ALCS Conference

Association for Low Countries Studies

Online uitwisselingen

Voor docenten uit de internationale neerlandistiek

Begroting opstellen

Sjabloon voor begroting bij project of event

Samenwerking met bedrijfsleven

Inspirerend voorbeeld uit Debrecen

Samenwerking neerlandistiek Tsjechië-Slowakije

Competentieprofiel docent NVT

Studentenwerving

Inspirerende voorbeelden uit Debrecen en Poznań

Gastcolleges Poolse neerlandistiek

Niederländisch-deutsche Literaturbeziehungen

Wekelijkse lezingen over Nederlandse literatuur

Kennismaking met literair vertalen

Cursus basisdidactiek NVT

Driedaagse nascholing

Leerlijnen Nederlands als Buurtaal

Voor de leeftijdsgroep 6 tot 16 jaar, gebaseerd op het ERK en aansluitend bij de bestaande curricula.

Digidact

Digitaal handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Basisboekenlijst NVT/NT2

Consulten Muntpunt

Voorstelling NT2-/NVT-vakbibliotheek

Leerlijn Leesvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Luistervaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Gespreksvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Spreekvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Schrijfvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Lesgeven met Zoom (1): Starten

Lesgeven met Zoom (2): Een les geven

Lesgeven met Zoom (3): Interactief lesgeven

Tips voor woordenschat

Belevingsonderzoek onderwijs Nederlands

Onderzoeksrapport over beleving van het NVT-onderwijs door leerlingen in de buurtaalregio’s

Online lesgeven

Zelfstandig te volgen nascholing

Werkvormen spreekvaardigheid

Zelfstandig te volgen nascholing

Feedback op schrijven

Zelfstandig te volgen nascholing

Spreekdurf

Zelfstandig te volgen nascholing

Conversatietafel Duitsland

Maandelijks, online en informeel

Conversatietafel Luik

Maandelijks en informeel

Conversatietafel Louvain-la-Neuve

Maandelijks en informeel

Europees Referentiekader (ERK)

Conversatietafel Charleroi

Maandelijks en informeel

Conversatietafel Bergen

Maandelijks en informeel

[bbp-topic-form]

Skip to content