Erkende beurzen

Wij ondersteunen studenten met een door de Taalunie erkende studiebeurs. Hieronder verstaan wij:

  • Een beurs die toegekend wordt door een officiële instantie zoals een fonds of stichting. Beurzen van particulieren vallen hier niet onder;
  • Een beurs waarvoor aanvragers geselecteerd worden via een selectieprocedure;
  • Een beurs waarvoor de betreffende student met de verstrekker en/of de universiteit een overeenkomst heeft ondertekend;
  • Een beurs die niet terugbetaald hoeft te worden of op een andere manier gezien kan worden als lening;
  • Een beurs die alleen voor de studie-uitwisseling gebruikt kan worden en niet voor andere doeleinden zoals een stage of onderzoeksperiode.

 

De meeste beurzen zullen aan deze criteria voldoen. Voorbeelden van studiebeurzen waarmee student-assistenten op uitwisseling zijn, zijn Erasmus+, Erasmus Mundus en Fulbright.
Twijfel je of jouw beurs voldoet? Neem dan contact met ons op.

Skip to content