Subsidies

De Taalunie ondersteunt onderwijsinstellingen, docenten en onderzoekers die buiten het taalgebied met het Nederlands bezig zijn.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden? Dan vindt u hier informatie.

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Als instelling van tertiair onderwijs
of (universitaire) talenschool met minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent? Dan komt u in aanmerking voor financiële steun.

De Taalunie ondersteunt de werking en de activiteiten van netwerken van docenten buiten het Nederlandse taalgebied. Er zijn volgende mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

Skip to content