Financiering

De Taalunie ondersteunt onderwijsinstellingen, docenten en onderzoekers die buiten het taalgebied met het Nederlands bezig zijn.

Wilt u meer weten over de financieringsmogelijkheden? Dan vindt u hier informatie.

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Als instelling van tertiair onderwijs
of (universitaire) talenschool? Dan komt u in aanmerking voor financiële steun.

Toekenning

De financieringen voor het buitenland worden toegekend volgens een systematiek. De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent is verbonden.

Wetenschappers aan instellingen buiten het Nederlandse taalgebied kunnen bij de Taalunie een onderzoeksbeurs aanvragen. 

Lesgevers, scholen, organisaties, onderwijsnetten en overheden uit de buurtaalregio’s kunnen financiering aanvragen voor duurzame activiteiten en projecten voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal.

[bbp-topic-form]

Skip to content