Financiering van projecten en activiteiten in de buurtaalregio's

Lesgevers, scholen, organisaties, onderwijsnetten en overheden uit de buurtaalregio’s kunnen financiële ondersteuning aanvragen voor duurzame activiteiten en projecten voor het onderwijs Nederlands als Vreemde Taal/Buurtaal.

De financiering van de Taalunie kunt u gebruiken voor o.a.

  • culturele activiteiten voor leerlingen of cursisten, bv. excursies, auteurslezingen, etc.
  • uitwisselingen met een Nederlandstalige school
  • workshops en werkconferenties voor lesgevers
  • de ontwikkeling van duurzame leer- en lesmaterialen
  • evenementen en wedstrijden voor scholen
  • promotiecampagnes voor het onderwijs Nederlands
  • het uitnodigen van een schrijver voor de klas (ook online)

Bij de toekenning van ondersteuning gaan we altijd uit van cofinanciering door andere instellingen of projectpartners, bv. door middel van een financiële bijdrage, de inzet van personeel of het gebruik van infrastructuur. De doelstellingen en resultaten van het project legt u samen met de Taalunie op voorhand vast en moeten passen in de kaders van het Protocol van Overeenstemming (2017).

Hoe aanvragen?

Om een financiering aan te vragen gebruikt u een van de onderstaande formulieren. We raden u aan om ruim op voorhand uw aanvraag in te dienen, omdat het project op inhoudelijk en financieel vlak beoordeeld moet worden. Voor vragen over uw project of activiteit kunt u contact opnemen met nvt@taalunie.org.

[bbp-topic-form]

Skip to content