Financieringen Hoger Onderwijs buiten het taalgebied

Biedt uw organisatie Nederlands als vreemde taal aan buiten het Nederlandse taalgebied? Als instelling van tertiair onderwijs
of (universitaire) talenschool? Dan komt u in aanmerking voor financiële steun.

Toekenning

De financieringen voor het buitenland worden toegekend volgens een systematiek. De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent is verbonden.

[bbp-topic-form]

Skip to content