Beurs voor ondersteuning door studenten

Afdelingen Nederlands van universiteiten buiten het taalgebied kunnen een beroep doen op de regeling voor ondersteuning door studenten van de Nederlandse Taalunie. 

Studenten ingeschreven aan een universiteit in Nederland of Vlaanderen kunnen, ongeacht de studierichting die zij volgen, dankzij deze regeling een beurs krijgen om de afdeling tijdelijk te versterken.

Voor wie? 

Een universitaire afdeling Nederlands buiten het taalgebied kan een beurs aanvragen voor ondersteuning door een student. 

Welke ondersteuning? 

In het kader van het Impulstraject breidde de Taalunie de regeling voor ondersteuning door studenten uit.  

Goed om weten

 • Afdelingen kunnen deze beurs gebruiken om studenten in te zetten voor: onderwijs-, onderzoeks- en organisatorische ondersteuning. Ben je op zoek naar ondersteuning tijdens conversatielessen? Of wil je hulp bij het nakijken van taken? Wil je een taalwedstrijd organiseren voor toekomstige studenten of denk je aan een studiedag waarbij praktische ondersteuning welkom is? Dat, en veel meer, kan allemaal dankzij deze uitgebreide regeling. 
 • Student-ondersteuners kunnen de afdeling fysiek versterken (bijvoorbeeld tijdens een uitwisselingsprogramma), maar ze kunnen de afdeling ook virtueel vanop afstand ondersteunen.  
  Heb je voor een onderzoeksproject bronnenmateriaal nodig dat enkel in Nederland of Vlaanderen geraadpleegd kan worden? Dan kan de virtuele student-ondersteuner dit nu ter plaatse doen. 

Hoe werkt het praktisch?

Om de beurs voor ondersteuning door studenten beter bekend te maken bij de afdelingen én bij de studenten, heeft de Taalunie in mijnNederlands een vacaturebank ontwikkeld. Die vind je hier terug.

Elke afdeling kan heel eenvoudig een vacature aanmaken. Dit kan eenmalig door een doorlopende vacature aan te maken, maar je kan je vacature natuurlijk ook beperken in tijd, afhankelijk van de noden en wensen van jouw afdeling. Voor ondersteuning bij het aanmaken van een vacature, stuur je een e-mail naar mijnnederlands@taalunie.org, dan helpen we je graag verder.

De Taalunie zet zich actief in om de vacaturebank niet alleen bekend te maken bij de afdelingen, maar ook bij de studenten. Daarom werken we samen met het Taalunie studentennetwerk, met lokale studentennetwerken en met de (uitwisselings)coördinatoren van de Nederlandse en Vlaamse universiteiten.

Zo zorgen we ervoor dat studenten de weg naar de vacaturebank vinden, waar ze rechtstreeks bij de afdeling kunnen solliciteren. Als je de student als ondersteuner wenst aan te werven, vraag je de beurs aan door ons het ingevulde aanvraagformulier (onderaan deze pagina te downloaden) te bezorgen. Wij melden de student via een toekenningsbrief voor de beurs aan, waarna 50% van de beurs aan de student uitbetaald wordt.

Profiel van de student-ondersteuner

Studenten kunnen als student-ondersteuner aan de slag als ze:

 • … ingeschreven zijn aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit, ongeacht de studierichting;
 • … minstens het tweede studiejaar van een bacheloropleiding volgen;
 • … geïnteresseerd zijn in de Nederlandse taal;
 • … de Nederlandse taal in een academische context kunnen gebruiken.

Wanneer je een vacature aanmaakt in de vacaturebank, kan je het profiel waarnaar je op zoek bent ook verder specificeren: je kan bijvoorbeeld aangeven welk opleidingsniveau de student-ondersteuner dient te hebben, of welk soort ondersteuning je wenst.

Wat bieden wij?

De Taalunie subsidieert een ondersteuning door een student met een forfaitaire beurs van €660. De Taalunie onderhoudt de vacaturebank in mijnNederlands om de vraag naar ondersteuners van de afdelingen in kaart te brengen, en onderneemt regelmatig actie om de vacatures onder de aandacht van studenten te brengen.

Voorwaarden

 • De student-ondersteuner is ingeschreven aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit en volgt minstens het tweede studiejaar van een bacheloropleiding.
 • Met één beurs kan een afdeling een student-ondersteuner inzetten voor minimaal een trimester (10 weken) en maximaal een semester (20 weken). De afdeling kan ervoor kiezen om de ondersteuning eenmalig te verlengen tot één academiejaar (30 weken): daarvoor melden ze de student bij de Taalunie aan voor een tweede beurs.
 • Iedere afdeling kan per academiejaar maximum vier beurzen voor student-ondersteuners aanvragen bij de Taalunie. Een student kan per academiejaar maximum twee beurzen ontvangen.
 • De beurs voor ondersteuning door studenten is een subsidie die de Taalunie toekent aan afdelingen Nederlands. De afdeling voorziet in begeleiding van de student en legt in overleg met de student het uiteindelijke takenpakket en de tijdsbesteding vast, zodat de eigen studie van de student niet in het gedrang komt. De beurs wordt om praktische redenen rechtstreeks uitbetaald aan de student-ondersteuner.
 • De ondersteuning door de student bij de afdeling is geen stage en staat volledig los van de eigen studie van de student, waardoor die dus ook niet in aanmerking komt voor studiepunten.
 • De Taalunie biedt student-ondersteuners een beurs. Een student-ondersteuner is niet in dienst van de universiteit of de Taalunie.
 • De student is zelf verantwoordelijk voor de belastingaangifte van de toegekende beurs in het land waarin die belastingplichtig is. De student zorgt desgewenst ook voor een adequate ziektekosten- en/of aansprakelijkheidsverzekering.
 • Uiterlijk een maand na afloop van de ondersteuning door de student verwacht de Taalunie een beknopt schriftelijk verslag van de student. Dit verslag wordt ter goedkeuring meeondertekend door de begeleidende docent bij de afdeling Nederlands en vervolgens aan de Taalunie bezorgd via mijnnederlands@taalunie.org. Na ontvangst van het verslag wordt het overige saldo (50%) van de beurs aan de student uitbetaald.

Hoe kan ik een aanvraag indienen? 

Heb je een student-ondersteuner gevonden voor jouw afdeling (of heeft de student jou gevonden)? Onderaan deze pagina vind je het aanvraagformulier. Wanneer je ons dit ingevuld terugbezorgt via mijnnederlands@taalunie.org, zorgen wij voor de aanmelding van de student voor de beurs. Je ontvangt dan een toekenningsbrief voor jouw afdeling en een aanmeldingsformulier dat de student ingevuld aan ons terugbezorgt.  

Vragen 

Heb je nog vragen? Neem dan zeker contact op met ons via mijnnederlands@taalunie.org. 

Skip to content