Gastschrijverprogramma

Dankzij dit programma kunnen afdelingen Nederlands als vreemde taal in het regulier en hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied een gastschrijver ontvangen.
De Taalunie werkt samen met Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds om dit programma financieel mogelijk te maken.

Waarvoor?

Het gastschrijverprogramma dient verschillende doelen, zoals:

 • de verrijking van het onderwijs Nederlands aan de afdeling die de aanvraag indient;
 • de verhoging van de zichtbaarheid en de verspreiding van de Nederlandstalige literatuur in het buitenland;
 • belangstelling opwekken voor literair vertalen onder studenten en docenten Nederlands als vreemde taal;
 • Nederlandstalige auteurs een inspirerende ervaring bezorgen en hun netwerk vergroten.

Hoe?

Elke afdeling Nederlands als vreemde taal in het regulier en hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied kan een aanvraag indienen.

De voorkeur gaat uit naar:

 • aanvragen door een afdeling of school die 1) andere afdelingen of scholen in het land of de regio van de aanvrager laat aansluiten, en indien van toepassing 2) in overleg met de docenten- of lerarenvereniging in het land of de regio van de aanvrager;
 • schrijversbezoeken die toegankelijk zijn voor het brede publiek, met name: leerlingen, studenten, leerkrachten, docenten, onderzoekers Nederlands, ook leerders en lesgevers van andere disciplines en lokale uitgeverijen, media, festivals, lezers enzovoort. Bij een fysiek bezoek verzorgt de gastschrijver minimaal één les of college per week en ten minste één optreden voor een algemeen publiek;
 • schrijversbezoeken die kaderen in een leertraject Nederlands als Vreemde Taal, m.a.w. het schrijversbezoek kadert in een lessenreeks of een reeks workshops. Voor didactische tips kan de aanvrager hier en hier terecht;
 • schrijversbezoeken die kaderen in de presentatie van de vertaling van een werk van de gastschrijver. Aanvragers kunnen Literatuur Vlaanderen en het Nederlands Letterenfonds om advies vragen over recente of geplande vertalingen van Nederlandstalig werk in hun taalgebied. Beide letterenfondsen hebben een databank waarin ze al en nog niet vertaalde boeken opsommen: Databank Literatuur Vlaanderen & Databank Nederlands Letterenfonds.

Hoe kunt u het evenement invullen?

Bekijk hier een voorbeeld van hoe u het evenement met een gastschrijver eventueel zou kunnen invullen.

Aanvraagcriteria

Voor de toekenning van de cofinanciering gelden de volgende criteria:

 • de inhoudelijke kwaliteit van het voorstel;
  de publieksactiviteit, het plan voor publiciteit en zichtbaarheid van het verblijf van de auteur;
 • de beoogde contacten met uitgever, collega-auteurs en nieuwsmedia;
 • de mate waarin meerdere afdelingen deelnemen;
 • de bereidheid en mogelijkheid van de afdeling om gedurende het verblijf van de auteur als gastvrouw of gastheer op te treden.

Kosten

Voor een fysiek bezoek:

 • De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, à € 500 per week.
 • De reiskosten van de gastschrijver en eventuele vertaalkosten kan de aanvrager bij de letterenfondsen aanvragen.
 • De afdeling zorgt voor geschikte huisvesting voor de gastauteur.

Voor een online bezoek:

 • De Taalunie draagt de kosten voor het honorarium van de auteur, à € 500 per week.
 • De kosten voor online facilitering en eventuele vertaalkosten kan de aanvrager bij de letterenfondsen aanvragen.
 • De afdeling draagt indien van toepassing de rest van de kosten.

Hoe aanvragen?

Stuur uw idee of vragen eerst naar Ingrid Degraeve, beleidsadvsieur van de Taalunie. Zij overlegt over uw vraag met de fondsen en helpt u verder. U kunt een financiering in het kader van het gastschrijverprogramma aanvragen door het aanvraagformulier hieronder in te vullen.

Rapportage

Na afloop van het schrijversbezoek levert de aanvrager een kort verslag per mail of een link naar een online verslag en foto van het programma dat wij kunnen publiceren op onze website. De aanvrager stuurt het verslag of de link naar Ingrid Degraeve.   

Andere financieringsregelingen

Deze regeling kunt u combineren met een aanvraag voor een zomercursus op locatie of docentenbijeenkomst.

Vragen

Voor inlichtingen kunt u een e-mail sturen naar Ingrid Degraeve.

[bbp-topic-form]

Skip to content