Vergoeding voor student-assistenten

De Taalunie ondersteunt de inzet van student-assistenten Nederlands aan buitenlandse universiteiten.

Daarmee wil de Taalunie het onderwijs aan buitenlandse afdelingen ondersteunen, met name op het gebied van taalverwerving. Het gaat om de inzet van Nederlandse of Vlaamse studenten (moedertaalsprekers van het Nederlands) die in het buitenland al een studie volgen en die daarnaast werkzaamheden voor een afdeling Nederlands willen verrichten.

Voor wie?

Leidt u een afdeling Nederlands van een universiteit of bij een ander instituut voor hoger onderwijs? Dan biedt de Taalunie uw afdeling tijdelijk personele ondersteuning via de financiering voor student-assistenten.

Hierbij geldt:

  • De student-assistent wordt in eerste instantie ingezet voor taalverwerving, in het bijzonder voor de spreekvaardigheidslessen.
  • De student-assistent kan incidenteel assistentie bij colleges verlenen.
  • De afdeling Nederlands kan de student-assistent incidenteel betrekken bij andere activiteiten van de afdeling.

Profiel van de studenten

De afdeling Nederlands schakelt een student-assistent in die:

  • minstens in het tweede of derde studiejaar zit van een studie taal en letteren, wijsbegeerte of (kunst)geschiedenis. Ook andere studierichtingen komen in aanmerking.
  • in taaldidactiek geïnteresseerd is,
  • in staat is de taalvaardigheid van de lokale studenten Nederlands te vergroten,
  • in het bezit is van een door de Taalunie erkende beurs.

Wat bieden wij?

De student mag in een semester voor een periode van maximaal 24 weken 4 uur per week bij een afdeling worden ingezet en ontvangt voor zijn of haar assistentie een onkostenvergoeding. De vergoeding kan oplopen tot maximaal € 1.056,- bij een volledig student-assistentschap van 24 weken. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het hieronder vermelde mailadres.

De vergoeding staat volledig los van de beurs waarmee de student in het buitenland studeert. Deze 4 uren per week mogen verdeeld worden over maximaal 2 student-assistenten. Het student-assistentschap is een unieke kans om didactische ervaring op te doen.

De vergoeding voor student-assistenten is een financiering die de Taalunie toekent aan de afdeling Nederlands. Als tegenprestatie biedt de afdeling de student-assistent de benodigde inhoudelijke en praktische begeleiding. De financiering wordt uitbetaald aan de student-assistent.

Hierbij geldt:

  • De werkzaamheden bij de afdeling staan volledig los van de eigen studie van de student en kunnen niet worden beschouwd als stage of dienstverband.
  • De werkzaamheden komen ook niet in aanmerking voor studiepunten.

Hoe financiering aanvragen?

Heeft u een student-assistent gevonden voor uw afdeling? Onderaan deze pagina vindt u een (tijdelijk) aanvraagformulier waarmee u financiering kunt aanvragen. Na goedkeuring ontvangt ook de student een formulier.

Online student-assistenten

De Taalunie biedt afdelingen Nederlands wereldwijd de mogelijkheid om  student-assistentschappen online te laten plaatsvinden. Een student-assistentschap kan dan op afstand worden uitgevoerd door Nederlandse en Vlaamse studenten vanuit het Nederlandse taalgebied. Student-assistenten kunnen daarvoor dezelfde onkostenvergoeding krijgen als bij een fysiek student-assistentschap. Er kan wereldwijd gebruik worden gemaakt van deze mogelijkheid. Het voordeel is dat men geen last heeft van inreis- of verzekeringsbeperkingen. Het moet wel om studenten gaan die ook daadwerkelijk aan een Nederlandse of Vlaamse universiteit studeren.

Heeft u een geschikte kandidaat op het oog, draagt u deze dan bij ons voor. Voor vragen kunt u terecht bij aanvraagfinanciering@taalunie.org.

Verslaglegging

Na afloop van het student-assistentschap wordt van de student-assistent een schriftelijk verslag met urenoverzicht verwacht. Dit verslag wordt ter goedkeuring mede-ondertekend door de begeleidend docent bij de afdeling Nederlands.

Verdere stagemogelijkheden

Voor studenten en net afgestudeerden neerlandistiek, lerarenopleiding NT2 is er soms ook de mogelijkheid om een langere stage te lopen bij een afdeling neerlandistiek aan een universiteit of hogeschool in een ander Europees land met ondersteuning van Erasmus+.
Meer informatie.

Vragen


Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met aanvraagfinanciering@taalunie.org.

[bbp-topic-form]

Skip to content