Informatie voor de inzet van student-assistenten

België (Franstalig)

China

Duitsland

 • RWTH Aachen University (Aachen) – Meer informatie
 • Freie Universität Berlin, Institut für Deutsche und Niederländische Philologie (Berlin) – Meer informatie
 • Ruhr-Universität Bochum (Bochum)Meer informatie
 • J.W. Goethe Universität Frankfurt am Main, Lektorat Niederländisch (Frankfurt)Meer informatie
 • Universität zu Köln, Institut für Niederlandistik (Köln) Meer informatie 
 • Ludwig-Maximilians-Universität München, Fremdsprachen Programm (München) Meer informatie
 • Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Institut für Niederländische Philologie (Münster) Meer informatie
 • Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Niederlandistik (Oldenburg)Meer informatie

Frankrijk

 • Université de Picardie-Jules Verne, Département de Néerlandais (Amiens) Meer informatie
 • Université de Lille – Roubaix, UFR des Langues étrangères Appliquées (Roubaix) Meer informatie
 • Université de Strasbourg, Département d études Néerlandaises (Strasbourg) Meer informatie

Hongarije

 • Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest (ELTE) (Boedapest) Meer informatie
 • Károli Gáspár Református Egyetem (KGRE), Vakgroep Nederlands (Boedapest) Meer informatie
 • Universiteit Debrecen, Debreceni Egyetem, Néderlandistika Tanzék (Debrecen) Meer informatie

Italië

 • Università degli Studi di Bologna, Lingua e Letteratura Nederlandese (Bologna) Meer informatie
 • Civica scuola per Interpreti e Traduttori Altiero Spinelli (Milano)  Meer informatie
 • Università degli Studi di Padova, Lingua e Letteratura Olandese (Padova) Meer informatie
 • Università di Roma La Sapienza, Lingua e Letteratura Nederlandese (Roma) Meer informatie
 • Università degli Studi di Trieste, Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori (Trieste) Meer informatie

Oostenrijk

 • Universität Wien, Institut für Germanistik / Abteilung für Niederlandistik (Wien) Meer informatie

Polen

 • Uniwersytet Wroclawski Erasmus leerstoel voor Nederlandse Filologie (Wroclaw) Meer informatie

Portugal

 • Universidade de Coimbra, Faculdade de Letras, Leitorado de Neerlandês (Coïmbra) Meer informatie

Slowakije

 • Univerzita Komenského, Katedra germanistiky, nederlandistiky a skandinavistiky (Bratislava) Meer informatie

Spanje

 • Escola Oficial d’Idiomes, Afdeling Nederlands (Barcelona) Meer informatie
 • Universitat de Barcelona, Sección neerlandese (Barcelona) Meer informatie
 • Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro, Departamento de Neerlandés (Madrid) Meer informatie
 • Universidad Complutense de Madrid, Seccion de Neerlandés (Madrid) Meer informatie
 • Universidad de Sevilla, Departamento de Filología Alemana (Sevilla) Meer informatie

Tsjechië

 • Masarykova Univerzita, Ústav germanistiky a nederlandistiky (Brno) Meer informatie
 • Univerzita Palackého, Katedra germanistiky a nederlandistiky (Olomouc) Meer informatie

Verenigd Koninkrijk

Verenigde Staten

Zweden

 • Stockholms universitet, Institutionen för slaviska och baltiska sprak, finska, nederländska och tyska (Stockholm) Meer informatie
Wij ondersteunen studenten met een door de Taalunie erkende studiebeurs. Hieronder verstaan wij:
 • Een beurs die toegekend wordt door een officiële instantie zoals een fonds of stichting. Beurzen van particulieren vallen hier niet onder;
 • Een beurs waarvoor aanvragers geselecteerd worden via een selectieprocedure;
 • Een beurs waarvoor de betreffende student met de verstrekker en/of de universiteit een overeenkomst heeft ondertekend;
 • Een beurs die niet terugbetaald hoeft te worden of op een andere manier gezien kan worden als lening;
 • Een beurs die alleen voor de studie-uitwisseling gebruikt kan worden en niet voor andere doeleinden zoals een stage of onderzoeksperiode.

 

De meeste beurzen zullen aan deze criteria voldoen. Voorbeelden van studiebeurzen waarmee student-assistenten op uitwisseling zijn, zijn Erasmus+, Erasmus Mundus en Fulbright.

Studenten die student-assistent willen worden in een land buiten de Europese Unie moeten beschikken over een door de Taalunie erkende beurs.

Wat voor soort beurs de student ook heeft, we vragen de student om goed uit te zoeken of hij/zij voldoende verzekerd is. Je kunt bijvoorbeeld bij het buitenlandbureau van de (eigen) universiteit navragen hoe je precies verzekerd bent en onder welke voorwaarden.

Let bij het controleren van je verzekering op aansprakelijkheid. De Taalunie is namelijk voor geen enkele schade aansprakelijk.

Als blijkt dat de standaardverzekering van je beurs niet volstaat of dat deze aanvulling behoeft dan is de student-assistent verplicht om zich zelfstandig te verzekeren. Eventueel aanvullend. Onderaan deze pagina vind je een lijst met verzekeraars en advieswebsites in Nederland en België. Zij bieden verzekeringen aan voor studenten die in het buitenland gaan studeren. Zo kun je zelf op zoek naar een passende oplossing.

 

De lijst hieronder is zeker niet uitputtend en is ook niet verplicht. De Taalunie beveelt geen verzekeringen aan. Men kan uiteraard zelf een andere verzekeraar naar eigen keuze benaderen.

 

Nederland

 

België

[bbp-topic-form]

Skip to content