Activiteiten netwerken

De Taalunie geeft financiële steun om activiteiten van netwerken buiten het Nederlandse taalgebied mogelijk te maken.

Waarvoor?

Via deze regeling kunt u subsidie aanvragen voor:

  • docentenbijeenkomsten
  • colloquia voor doctorandi en habilitandi (DoHa)
  • zomercursussen op locatie
  • overige activiteiten, zoals een docentennascholing op locatie of een studiedag

Hoe aanvragen?

Er zijn twee deadlines om een activiteit aan te vragen: 1 juni en 1 december.

Van 2 oktober 2023 tot uiterlijk 1 december 2023 is het mogelijk om subsidie aan te vragen.

Beoordeling

De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen en de eigen beleidsdoelstellingen.

Coördinerende rol van de docentenplatforms

Iedere afdeling Nederlands die zelfstandig of samen met een of meer andere afdelingen een van de hierboven vermelde activiteiten wil organiseren en daarvoor een financiering bij de Taalunie wil aanvragen meldt zijn activiteit eerst aan bij het docentenplatform waaronder het land valt. Het docentenplatform kan activiteiten ook in samenwerking met afdelingen organiseren.

Het bestuur van het platform selecteert en coördineert de aanvragen in overleg met de betreffende afdelingen. Na goedkeuring door het docentenplatform kan de aanvraag bij de Taalunie worden ingediend.

Vragen?

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org

Spring naar de inhoud