Gastdocentenregeling

Met de financiering van een gastdocentschap wil de Taalunie de onderlinge contacten binnen de internationale neerlandistiek bevorderen en afdelingen de mogelijkheid geven om tijdelijk extra deskundigheid aan te trekken en zo een meerwaarde aan hun studieprogramma te geven.

 

Waarvoor is de regeling bedoeld?

Het is de bedoeling dat meerdere afdelingen Nederlands de gastdocentschappen gezamenlijk aanvragen. Bovendien heeft het de voorkeur als de coördinatie van een gastdocentenregeling onder verantwoordelijkheid van een officieel docentenplatform valt. Gastdocenten kunnen afkomstig zijn uit alle afdelingen Nederlands binnen en buiten het taalgebied.

 

Criteria voor het gastdocentschap

  • De gastdocent wordt ingezet in de lessen Nederlandse taalverwerving, (ver)taalkunde, letterkunde, cultuurkunde, geschiedenis of interculturele communicatie. De aanvrager maakt in de aanvraag duidelijk hoe het gastdocentschap het studieprogramma aanvult en op welke manier het een meerwaarde voor het curriculum is.
  • De gastdocent houdt lezingen of workshops aan minstens twee afdelingen of instellingen in het betreffende land of regio. Zo kan het gastdocentschap zoveel mogelijk studenten bereiken. Gastdocentschappen aan individuele afdelingen kunnen uit de basisfinanciering worden bekostigd.
  • De gastdocent verzorgt minstens vijf lessen (werkcolleges, hoorcolleges of workshops) aan de ontvangende afdelingen.
  • Het bestuur van het docentenplatform doet de aanvraag in overleg met de afdelingen of keurt de aanvraag namens de vereniging goed.

 

Financiering

Net als bij Erasmus+ gaat de Taalunie in alle gevallen uit van cofinanciering of co-ondersteuning door andere instellingen met geld of in natura. De aanvrager regelt waar nodig zelf de ondersteuning door andere instellingen. Ook de eerdergenoemde basisfinanciering van de Taalunie kan een deel van de kosten dekken. Bekijk ook onze pagina over Erasmus+ beurzen voor docenten.

 

Reis- en verblijfskosten

Voor reis- en verblijfskosten van gastdocenten tussen Europese onderwijsinstellingen en aangrenzende regio’s kan de aanvrager een beroep doen op het Erasmus+– of CEEPUS-programma.
Mocht er toch een beroep op de Taalunie nodig zijn voor reis- en verblijfskostenvergoeding, dan is het belangrijk om te vermelden waarom de vergoeding niet kon worden aangevraagd bij Erasmus+ of vergelijkbare programma’s.
De reiskostenvergoeding die de Taalunie hanteert, is dezelfde als die in het Erasmus+-mobiliteitsprogramma.
Voor de verblijfskosten van de gastdocent kan maximaal 70 euro per nacht worden aangevraagd voor een maximumduur van 14 dagen. Dat bedrag geldt voor alle afdelingen en landen.

 
Berekening reiskosten

Onze vergoeding is hetzelfde als die in het Erasmus+-mobiliteitsprogramma. Klik hier om uw reiskostenvergoeding te berekenen.

 

Honorarium en dagvergoeding

De Taalunie biedt een honorarium van maximaal 25 euro per lesuur, inclusief voorbereidingstijd, voor een maximumduur van 14 dagen.
Als dagvergoeding voor de gastdocent biedt de Taalunie 15 euro per dag aan, inclusief reisdagen, voor een maximumduur van 14 dagen.
Het honorarium en de dagvergoeding gelden voor alle ontvangende afdelingen en landen en voor alle gastdocenten, ongeacht hun nationaliteit, beroepscategorie, plaats van tewerkstelling of academische graad.

 

Beoordeling

De Taalunie streeft ernaar om financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren, maar omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen, kan toekenning van de aanvraag of het gevraagde bedrag niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een kosten-baten afweging plaats binnen de budgettaire kaders. Belangrijke uitgangspunten zijn daarbij het bereik en de spreiding van gastdocentschappen.

 

Betaling, verslag en eindafrekening

Na goedkeuring van een aanvraag zal de Taalunie 75% van het totaalbedrag overmaken. De overige 25% wordt overgemaakt na verantwoording van de uitgaven.

Vóór 1 december van het jaar waarin het gastdocentschap plaatsvond, ontvangt de Taalunie van de aanvrager een financiële verantwoording en een beknopt inhoudelijk verslag van het gastdocentschap.
De aanvrager bewaart alle financiële bewijsstukken gedurende 5 jaar zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren. Na goedkeuring van de verslagen wordt het restbedrag overgemaakt.

 

Hoe financiering aanvragen?

U kunt een financieringsaanvraag voor een gastdocentschap in 2023 aanvragen tot 1 december 2022.
Maak voor uw aanvraag gebruik van het aanvraagformulier hieronder.

 

Suggesties voor gastdocenten en workshopleiders

De Taalunie krijgt vaak vragen over geschikte gastdocenten uit een specifiek vakgebied of over workshopleiders voor specifieke onderwerpen. Mocht u op zoek zijn naar een gastdocent of workshopleider, dan kunt u contact met ons opnemen voor suggesties.
Heeft u een interessante lezing of workshop gevolgd en denkt u dat deze spreker ook interessant is voor andere afdelingen, dan horen wij dat graag.

 

Meer informatie?

Heeft u vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar aanvraagfinanciering@taalunie.org of neem contact op met Karlijn Waterman.

[bbp-topic-form]

Skip to content