Ondersteuning van neerlandistiekstroom bij bredere conferenties

De Taalunie wil de internationale neerlandistiek de mogelijkheid geven om zich nog meer te positioneren tijdens wetenschappelijke conferenties (bijvoorbeeld culturele en Europese studies, geschiedenis, internationale betrekkingen en algemene taal- en letterkunde). Daarom wil de Taalunie neerlandistiekstromen of -onderdelen van bredere conferenties financieel ondersteunen.

Tijdelijke regeling

Voor conferenties die plaatsvinden in 2022 en 2023 is in beide jaren € 10.000 beschikbaar. Als deze nieuwe financiering succesvol is, zullen we nagaan of de regeling in de toekomst kan worden voorgezet.

Doel

Wilt u bij een bestaande conferentie een neerlandistiekonderdeel organiseren? Dan biedt deze regeling een mogelijkheid om dit te financieren. Deze regeling is bedoeld als een bijdrage aan de kosten van de organisatie van de neerlandistiekcomponent of aan reis- en verblijfskosten voor zover die niet door de universiteit worden gedekt. Hiervoor kan een plan en een begroting worden ingediend. Bij reis- en verblijfskosten gaat het om kosten van actieve deelnemers aan de neerlandistiekstroom, zoals bijvoorbeeld personen die een lezing of een workshop geven of deelnemen aan een panel.

Criteria

U komt in aanmerking voor deze financiering als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

  • U bent docent en u bent werkzaam bij een afdeling Nederlands/neerlandistiek aan een instelling van hoger onderwijs buiten het Nederlandse taalgebied. De aanvraag kan ook gedaan worden door enkele docenten of enkele afdelingen Nederlands of door een docentenvereniging. Ook een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen is mogelijk;
  • De conferentie wordt georganiseerd door één of meerdere instellingen voor hoger onderwijs of een wetenschappelijke vereniging en is dus officieel erkend;
  • Er is cofinanciering door andere instellingen of organisaties;
  • De neerlandistiekstroom staat open voor de hele neerlandistiek, inclusief de neerlandistiek in Vlaanderen en Nederland;
  • De neerlandistiekstroom is toegankelijk voor alle deelnemers aan de conferentie.

Aanvraagprocedure

Uw aanvraag voor een conferentie in 2022 of 2023 kunt u indienen door het invullen van het aanvraagformulier hieronder. De deadline voor de aanvraag is 1 december 2021.

Bijlagen en overige documenten kunt u uploaden bij het aanvraagformulier of sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

 

Bij een aanvraag hebben wij de volgende documenten nodig:

  1. Een beschrijving (call for papers) van de conferentie;
  2. Een inhoudelijk plan van de neerlandistiekstroom (werkvorm, vakgebieden, thema’s, onderzoeksvragen, etc.). Het plan dient te zijn ingebed in het programma van een gerenommeerde conferentie;
  3. Een begroting waarin u aangeeft voor welke uitgaven de financiering van de Taalunie zal worden gebruikt en welke cofinanciering er is;
  4. Een officiële bevestiging van de hoofdorganisator dat de conferentie zal plaatsvinden.

Afrekening en verslag

Na goedkeuring van de aanvraag zal de Taalunie in eerste instantie 75% van het totaalbedrag overmaken. Binnen 8 weken na de conferentie ontvangt de Taalunie van de aanvrager een financieel verslag. De aanvrager bewaart alle financiële bewijsstukken gedurende 5 jaar zodat de Taalunie steekproefsgewijs de verantwoording kan controleren.
Daarnaast stuurt de aanvrager een inhoudelijk verslag van de bijeenkomst op. Na goedkeuring van de verslagen wordt het restbedrag overgemaakt.

Vragen

Indien u twijfelt of uw voorstel in aanmerking komt voor financiering, neemt u dan contact met ons op. Ook voor algemene informatie over deze financiering kunt u mailen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.

[bbp-topic-form]

Skip to content