Professionaliseringsmodules Nederlands als bronnentaal

Deze financieringsregeling is bedoeld om te stimuleren dat modules voor professionalisering van onderzoekers en docenten internationale neerlandistiek op het gebied van Nederlands als bronnentaal online, duurzaam beschikbaar komen voor het gehele veld.

Tijdelijke regeling

Doel is om een kwalitatieve impuls of verdieping te geven aan het hoger onderwijs Nederlands als vreemde taal (NVT) of de neerlandistiek. Deze regeling is in eerste instantie tijdelijk. In 2022 is er € 10.000 voor deze regeling beschikbaar.

Voor wie?

De aanvraag kan ingediend worden door docenten, nascholers of afdelingen Nederlands of neerlandistiek binnen en buiten het Nederlandse taalgebied.

Deze regeling heeft tot doel:

 • Te stimuleren dat bestaande professionaliseringsmodules voor Nederlands als bronnentaal op een aantrekkelijke en voor een digitale leeromgeving geschikte manier stand alone beschikbaar komen voor het veld.
 • Het gaat dus om het verder ontwikkelen van bestaande modules zodat zij geschikt en aantrekkelijk worden voor online, stand alone gebruik.

Criteria  (klik ook hier voor de criteria voor lesmaterialen op mijnNederlands)

 • De module heeft als doel docenten en onderzoekers bij of na te scholen.
 • De module draagt bij aan de kwaliteit en impact van de neerlandistiek buiten het taalgebied en stimuleert het benutten van Nederlandstalige archieven.
 • De module heeft een duidelijke opbouw, welomschreven doelgroepen, didactische doelen en is volledig online en stand alone bruikbaar.
 • De module is getest bij de doelgroep(en).
 • De module heeft een duidelijke handleiding en kan zonder begeleidende instructie gebruikt worden.
 • U werkt voor het project samen met minimaal één partner in de internationale neerlandistiek.
 • De aanvrager en de makers geven de Taalunie toestemming om de modules duurzaam te publiceren in het professionaliseringsoverzicht op dit platform. Op die manier wordt de module publiek toegankelijk.
 • Het project heeft een begroting waarin inkomsten en uitgaven goed verantwoord zijn. De bijdrage van de Taalunie wordt gebruikt om de module geschikt en aantrekkelijk te maken voor online en stand alone gebruik, bijvoorbeeld door de module te digitaliseren, interactief te maken, oefeningen in de module in te bouwen en door verbeterde vormgeving.
 • Projecten worden nog niet op een andere wijze via de Taalunie financieel ondersteund.
 • Er is cofinanciering door andere instellingen of organisaties.
 • Het project vult een leemte in het professionaliseringsaanbod voor onderwijs Nederlands als Vreemde Taal en onderzoek (qua regio/land, bereikte doelgroep(en), onderwijs, onderzoek, etc.).

Niet in aanmerking voor financiering komen:

 • Offline publicaties (bijv. in boekvorm);
 • Voor het ontwikkelen van nieuwe modules kunt u Taalunie projectfinanciering aanvragen;
 • Modules die commercieel worden aangeboden;
 • Modules die niet open beschikbaar worden gesteld;
 • Projecten die al in ontwikkeling of afgerond zijn;
 • Projecten die als doel hebben een bepaalde ideologische, politieke of godsdienstige overtuiging te propageren;
 • Leermiddelen die niet voor nascholing van docenten en onderzoekers bedoeld zijn;
 • Wetenschappelijke publicaties.

Aanvraagprocedure

 • U doet een aanvraag vóór 1 december 2021. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier hieronder en het sjabloon voor de begroting.
  De begroting en de bijlage kunt u sturen naar aanvraagfinanciering@taalunie.org.
 • U kunt altijd contact opnemen met een Taaluniemedewerker bij twijfel of vragen. Vooraf kunnen stakeholders uit het veld bevraagd worden over het project. De eindbeslissing ligt bij de algemeen secretaris van de Taalunie.
 • U krijgt uiterlijk 15 maart 2022 antwoord.

Vragen

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Karlijn Waterman (kwaterman@taalunie.org).

[bbp-topic-form]

Skip to content