Financieringssystematiek

In 40 landen buiten het Nederlandse taalgebied wordt aan ongeveer 130 universiteiten en hogescholen onderwijs Nederlands aangeboden aan ongeveer 15.000 studenten door ongeveer 500 docenten. Volgens artikel 5f van het Taalunieverdrag is de ondersteuning van het onderwijs Nederlands in het buitenland een kerntaak van de Taalunie.

Toekenning

De Taalunie streeft ernaar om toekenning van de financieringen inzichtelijk en efficiënt te maken. Met enige regelmaat worden de financieringsmogelijkheden getoetst aan de vraag en behoeften van de buitenlandse neerlandistiek.
De Taalunie streeft ernaar om alle financieringsaanvragen die aan de criteria voldoen zoveel mogelijk te honoreren. Omdat de Taalunie te maken heeft met budgettaire beperkingen kan automatische toekenning niet worden gegarandeerd. Bij de beoordeling van een financieringsaanvraag vindt altijd een afweging plaats tussen budgettaire kaders, andere aanvragen, de eigen beleidsdoelstellingen en de criteria.

Accreditatie

De financieringen worden op aanvraag toegekend aan afdelingen Nederlands waaraan minimaal één door de Taalunie geaccrediteerde docent Nederlands is verbonden.

Bezwaar

Op de financieringssystematiek buitenlandse neerlandistiek is de geschillenregeling van de Nederlandse Taalunie van toepassing.

[bbp-topic-form]

Skip to content