Het impulstraject

De zomer van 2021 was belangrijk voor de internationale neerlandistiek. Dat was het moment waarop het Comité van Ministers besliste om er eenmalig een extra impuls aan te geven. Dit bedrag van €600.000 werd in beheer gegeven bij het Algemeen Secretariaat van de Taalunie onder de noemer ‘Impulstraject’, binnen een looptijd van vier jaar (tot het einde van 2024). 

Het Algemeen Secretariaat kreeg eveneens de opdracht om een visie- en actieplan voor een slagvaardige en toekomstbestendige neerlandistiek te schrijven – in samenwerking met het veld. Alles wat we ondernemen binnen het impulstraject wordt in dit plan verankerd: zo kunnen we garanderen dat deze activiteiten ook na afloop van het impulstraject duurzaam in de reguliere werking opgenomen worden. 

Benieuwd naar dit plan? Je kan het downloaden via onderstaande knop.

Knelpunten en behoeftes

In 2021-2022 werden tijdens een online participatietraject met neerlandici en studenten wereldwijd, de meest urgente uitdagingen verfijnd in kaart gebracht. Enkel wanneer je weet welke uitdagingen er spelen, kan je er oplossingen voor bedenken. IVN en de Taalunie hadden al eerder voorwerk verricht, maar corona had een impact op sommige uitdagingen en oplossingen. Uit de gesprekken kwamen vier gezamenlijk erkende knelpunten en noden:

  • Hoge en toenemende werkdruk
  • Afnemende in- en doorstroom van studenten
  • Gevoel van isolatie
  • Beperkte status en bekendheid

Projecten en doelstellingen

Deze behoeftes werden vertaald in concrete doelstellingen en projecten, die uitgevoerd worden binnen drie projectclusters.

Belangrijke voorwaarde: ervoor zorgen dat elk project duurzaam is én een hefboom voor de internationale neerlandistiek.

Organisatie van dit project

Opdrachtgever en financiers

Het Comité van Ministers gaf in 2021 de opdracht aan het Algemeen Secretariaat om, met een eenmalige extra investering van het Ministerie van OC&W, het Ministerie van Cultuur en het Departement Buitenlandse zaken en Kanselarij duurzame projecten te realiseren die bijdragen tot een succesvolle, slagvaardige en toekomstbestendige neerlandistiek.

Stuurgroep

De stuurgroep (het Algemeen Secretariaat en het veld, in lijn met het visie- en actieplan voor de neerlandistiek) bracht vier knelpunten in kaart en daaruit voortvloeiende doelstellingen voor het Impulstraject: meer menskracht en ondersteuning, meer attractiviteit en netwerken, meer verbondenheid, samenwerking en uitwisseling en meer zichtbaarheid en erkenning. 

Projectgroep

Deze doelstellingen werden vertaald in een managementplan met drie grote projectclusters. Voor iedere projectcluster neemt één medewerker van het Algemeen Secretariaat de coördinatie op zich. Binnen ieder van deze projectclusters zijn verschillende concrete projecten afgebakend door het projectteam met operationele doelen, activiteiten en een strakke planning.

Klankbordgroep

De klankbordgroep bestaat uit vier professionals die mee hun schouders onder het impulstraject zetten. We gaan zes keer met hen in gesprek over telkens één bijna afgewerkt project, zodat zij, vanuit hun expertise, feedback kunnen geven om het project nog te verfijnen.

Stand van zaken

Benieuwd naar alles waar we op dit moment mee bezig zijn? In nieuwsbrieven delen we de stand van zaken: download deze voor meer informatie over onze verschillende projecten.

Vragen?

We werken hard om initiatieven te realiseren die het veld ten goede komen.

Vragen, opmerkingen of advies voor het impulsteam? Aarzel niet om het ons te laten weten via: sdemesmaeker@taalunie.org.

Spring naar de inhoud