Digitale bronnen

Online kun je heel wat interessant materiaal over het Nederlands vinden. Bijvoorbeeld over de Nederlandstalige literatuur, de cultuur van Nederland, Vlaanderen en Suriname of de Nederlandse taal. Op deze pagina vind je een overzicht van digitale bronnen en tijdschriften.

De Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL) is een digitale collectie van teksten die behoren tot de Nederlandse letterkunde, taalkunde en cultuurgeschiedenis van de vroegste tijd tot heden. De collectie representeert het hele Nederlandse taalgebied.
Ontdek de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur. Of het nou voor een verslag voor school is, een werkstuk voor je studie of gewoon uit eigen interesse: lees hier over literaire teksten van de middeleeuwen tot nu en leer meer over de schrijvers, thema’s en stromingen.

Canonvannederland.nl is de plek waar de officiële Canon van Nederland ontsloten wordt. Ook kun je er een groot aantal lokale en regionale canons vinden. De site is bedoeld voor alle geïnteresseerden in de Nederlandse cultuur en geschiedenis, en in het bijzonder voor leerlingen en docenten in het basisonderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

De Lage Landen is een tijdschrift en een website van de Vlaams-Nederlandse culturele instelling Ons Erfdeel vzw. Het brengt context bij kunst, taal, geschiedenis, literatuur en maatschappelijke ontwikkelingen uit de Lage Landen.

Neerlandistiek is een elektronisch tijdschrift voor de Nederlandse taalkunde, letterkunde en taalbeheersing dat dagelijks informeert over ontwikkelingen in het vakgebied voor iedereen die er belangstelling voor heeft.

Op Jong Neerlandistiek, een initiatief van Neerlandistiek, maken jonge neerlandici en neerlandici in spe blogs, filmpjes, podcasts en liedjes over dingen die hen opvallen in de Nederlandse taal en letterkunde.

TNTL (Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde / Journal of Dutch Linguistics and Literature) publiceert Nederlands- en Engelstalige artikelen op het gebied van de neerlandistiek. De taal- en letterkundige bijdragen beslaan een breed spectrum aan diachrone en synchrone onderwerpen uit de Middeleeuwen tot het heden.

Via de Catalogus Taalmaterialen stelt het Instituut voor de Nederlandse Taal (INT) bronnen, data en tools beschikbaar voor taalkundig onderzoek en taal- en spraaktechnologie (TST) binnen het hele Nederlandse taalgebied.

Hier vind je informatie op het gebied van literair vertalen: artikelen, verslagen, overzichten met woordenboeken en andere naslagwerken, onderzoeken, links naar andere sites en nog veel meer.

Nederlandse Taalkunde

Het tijdschrift Nederlandse Taalkunde publiceert bijdragen aan de wetenschappelijke studie van de Nederlandse taal in de ruimste zin van het woord. Nederlandse Taalkunde streeft ernaar bijdragen te publiceren vanuit zoveel mogelijk verschillende vakgebieden van de Nederlandse taalkunde en vanuit zoveel mogelijk verschillende benaderingen binnen die vakgebieden.

Spiegel der Letteren

Spiegel der Letteren is een toonaangevend tijdschrift voor Nederlandse literatuurgeschiedenis en voor literatuurwetenschap. Spiegel der Letteren is bestemd voor al wie op de hoogte wil blijven van de hedendaagse aandachtspunten voor of het meer diepgaande actuele wetenschappelijke debat over literatuur in het algemeen en over Nederlandse literatuur in het bijzonder.

Internationale neerlandistiek

Internationale Neerlandistiek is het wetenschappelijke tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN). Het tijdschrift bestaat sinds 1962 en wordt sinds 2010 uitgegeven in Diamond Open Access.

Taalhelden.org is de jongerenwebsite van de Taalunie, met taaladviezen op maat en rubrieken als taalkunstenaars, lezen en lol. Je vindt hier taaltips en -weetjes, maar ook creatieve bijdragen, bijvoorbeeld rond Nederlandstalige muziek.

Historiek is een online geschiedenismagazine voor een breed publiek, dat geschiedenis en actualiteit op een toegankelijke manier met elkaar wilt verbinden. In 2015 werd het door het publiek uitgeroepen tot beste online geschiedenisproject.

Skip to content