Beheer materiaal

  • Filters verwijderen

Simulatiedebat over vaccinatie

Simulatiedebat (mock conference) over vaccinatie – voor studenten Nederlands / Nederlands tolken niveaus universitaire BA2, BA3, MA2, MA3

Jongeren en alcohol

Lesbrief 23 van Hapklaar Nederlands voor de niveaus B1 en B2

LingobingoBox A1 – Nederlands

Een communicatief taalspel, gebaseerd op niveau A1 van het Europees Referentie Kader. Het bevat maar liefst 450 afwisselende opdrachten en vragen met beeldmateriaal op het gebied van onder andere woordenschat, cultuur en spreekvaardigheid.

Hoe ziet je leven er in 2050 uit?

Lesbrief uit de reeks ‘Hapklaar Nederlands’ voor het secundair en volwassenenonderwijs. Thema: leven in de toekomst, klimaatverandering (B1-B2).

Neejandertaal

Concrete lessen, lespakketten en didactische visie i.v.m. taalbeschouwing, leesplezier & e-media, sprekend leren (exploratieve gesprekken in groepswerk).

Spreek je buurtaal

Spreek je buurtaal is gratis lesmateriaal en bestaat uit leerlijnen op maat en een portfolio. Daarnaast ontwikkelden we online en offline werkvormen, een handleiding, praatplaten en woordkaarten.

[bbp-topic-form]

Skip to content