• 21 – digitaal vertaalportfolio

21 – digitaal vertaalportfolio

Korte beschrijving

21 is een website waarop literaire teksten worden gepubliceerd in verschillende talen. De vertalingen worden door studenten gemaakt. Deelname aan het project is voor individuele studenten en voor groepen mogelijk.

Inhoud

‘21’ is een praktijk- en taakgericht vertaalonderwijsproject dat tot stand kwam met steun van de Taalunie. Het doel van het project is om beginnende vertalers (bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – studenten Nederlands buiten het taalgebied) een podium te bieden waarop ze hun werk aan de buitenwacht kunnen presenteren. De website die de spil van het project vormt kan hier bezocht worden: www.21-magazine.org.

Deelname aan het project is op verschillende manieren mogelijk. Hieronder worden de belangrijkste toegelicht. Voor meer informatie kan men zich wenden tot Benjamin Bossaert, werkzaam aan de Univerzita Komenského in Bratislava.

 

Redactie

Een belangrijke voorwaarde voor het bestaan van een vertaalplatform is dat er teksten voorhanden zijn om te vertalen. Voor het verzamelen van die teksten is uit praktische overwegingen een enkele groep studenten verantwoordelijk, die zich daar onder begeleiding van een docent mee bezighoudt.

De studenten onderhouden (in het Nederlands of een andere taal die ze beheersen) contact met schrijvers en andere belanghebbenden, houden websites en sociale media bij en beoordelen ter vertaling aangeboden of aangeworven teksten. Ze doen dat in een college dat niet alleen om het vertalen zelf gaat, maar de studenten ook theoretische kennis en praktische vaardigheden bijbrengt die nuttig kunnen blijken als ze later in het literaire veld of elders als vertaler of redacteur gaan werken.

De bedoeling is dat deze redactie elke paar jaar van ‘standplaats’ verwisselt. Het project ‘21’ begon in het collegejaar 2019/2020 in Praag en wordt vanaf medio 2021 in Bratislava beheerd. In 2023 is weer een wisseling van de wacht voorzien. Voor de eventuele opvolgers van de vakgroep in Bratislava zijn er een handleiding en een lespakket beschikbaar.

 

Zomerschool

Om de twee jaar wordt door vakgroepen Nederlands in verschillende Centraal-Europese steden, verenigd in het project ‘Dutch Language, Literature and Culture in a Central-European Context’ (DCC) een zomerschool voor master- en gevorderde bachelorstudenten georganiseerd. Tijdens die zomerschool krijgen de studenten college over vertalen en vertaalwetenschap. Ook worden er vertaalworkshops gegeven, waarbij de studenten teksten vertalen die door de studentenredactie van ‘21’ verzameld zijn. Deelname aan de zomerschool is in principe mogelijk voor iedere student Nederlands met een Centraal-Europese moedertaal die de Nederlandse taal voldoende beheerst.

 

Vertaalcolleges en -workshops

Aan universiteiten en andere instellingen over de hele wereld worden vertaalcolleges gegeven. Wie dat wil, kan de voor ‘21’ verzamelde teksten gebruiken in zulke colleges of workshops. Dat heeft twee voordelen: de docent hoeft niet zelf op zoek te gaan naar voor vertaling geschikte teksten en de studenten worden na afloop met een publicatie beloond. Ook zijn er mogelijkheden voor het schrijven en vertalen van niet-literaire (zakelijke) teksten. Wie in dit aanbod geïnteresseerd is, kan zich wenden tot de redactie via het e-mailadres editors [at] 21-magazine.org.

 

Individuele deelname en lokale vertegenwoordiging

Ook voor wie niet aan een universiteit of instelling verbonden is, is deelname aan ‘21’ mogelijk. De website van ‘21’ wil niet alleen een podium voor oorspronkelijk Nederlands werk in vertaling zijn, maar een podium voor Europese literatuur in vertaling. Het maakt dus niet uit in welke taal een op de website te publiceren werk oorspronkelijk geschreven is. Dat zorgt ervoor dat er veel ruimte is voor – en behoefte aan – samenwerking met allerlei partners.

De reden voor de hierboven beschreven brede doelstelling is eenvoudig: een website waarop Nederlandstalige literatuur in vertaling te lezen valt, is voor lezers, schrijvers, vertalers en studenten minder interessant dan een website waarop je met nieuw werk in en uit allerlei verschillende talen kennis kunt maken. Door zich te richten op een breder publiek dan alleen het in specifiek Nederlandstalige literatuur geïnteresseerde, maakt de publicatie zich ook voor voornamelijk in het Nederlandstalige (literaire) veld werkzame belanghebbenden interessanter.

Om de bredere doelstelling te kunnen verwezenlijken, zijn er vertalers in en uit allerlei talen nodig. Bovendien moet er ook in andere talen dan het Nederlands geschreven origineel werk verworven worden. Daarvoor zijn lokale vertegenwoordigers nodig, die in hun eigen taalgebied op zoek willen gaan naar publicabele teksten en die daar op andere manieren en met andere doeleinden ruchtbaarheid willen geven aan het project. Zulke vertegenwoordigers kunnen eenlingen zijn, maar bijvoorbeeld ook studenten die een praktijkgericht college volgen dat lijkt op het hierboven onder het kopje ‘Redactie’ beschrevene.

Ook wie in een van deze vormen van deelname geïnteresseerd is, kan zich wenden tot de redactie via het e-mailadres editors [at] 21-magazine.org.

 

 

Externe links

Informatie

Laat een reactie achter

[bbp-topic-form]

Skip to content