Voor Nederlandstalige (r)emigranten

Uit het project Vertrokken Nederlands dat Nicoline van der Sijs (INT) in opdracht van de Taalunie heeft uitgevoerd, is gebleken dat Nederlandstalige emigranten behoefte hebben aan materiaal en informatie over het Nederlands en de Nederlandse cultuur en geschiedenis, Nederlandstalig onderwijs en tweetalig opvoeden, nieuwssites, (digitale) kranten en tijdschriften en culturele evenementen in de regio. MijnNederlands verwijst Nederlandstalige emigranten door naar deze informatie.

Onderwijs

 

Informatie over taal en cultuur

 

Regionale organisaties

 

Historische achtergrond

 

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met: 

[bbp-topic-form]

Skip to content