Uniwersytet Warszawski /Universiteit Warschau/ Instytut Germanistyki/Instituut voor Germanistiek/ Vakgroep Nederlands

Informatie

Volg ons

Over deze organisatie

Universiteit Warschau is in 1816 ontstaan en behoort tot de oudste universiteiten in Polen. Dit is ook de grootste universiteit in ons land. Er studeren over 40.000 studenten en er zijn 100 studierichtingen. He Nederlands wordt op het Instituut voor Germanistiek gedoceerd.

Log in om te zien welke gebruikers aan deze organisatie gekoppeld zijn.

Stuur een bericht naar deze organisatie

Je bericht is verzonden.

[bbp-topic-form]

Skip to content