University of Curacao Dr. Moises da Costa Gomez
Startpagina > Netwerk > Organisatie > University of Curacao Dr. Moises da Costa Gomez

University of Curacao Dr. Moises da Costa Gomez

Informatie

Wereldwijd actief
Jan Noorduynweg, Willemstad, Curaçao

Volg ons

Over ons

De University of Curaçao (UoC) bestaat sinds 1979 en biedt wetenschappelijke en hogere beroepsopleidingen aan . De UoC heeft drie kerntaken: onderwijs, onderzoek en maatschappelijke dienstverlening.
De UoC is een publiekrechtelijk orgaan, dat voor een groot deel door de lokale overheid wordt gefinancierd.
De UoC telt momenteel vijf faculteiten, die in totaal 29 opleidingen aanbieden:
 Faculteit der Rechts¬geleerdheid (FdR);
 Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen (FdSEW);
 Faculteit der Technische Wetenschappen (FdTW);
 Algemene Faculteit (AF);
 Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG).

De Rector Magnificus (RM) is verantwoordelijk voor het bestuur en beheer van de universiteit als geheel en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.De UoC heeft als nationale universiteit een belangrijke signalerende, bewustmakende en oplossing-aanbiedende functie. Hier wordt onder andere gestalte aan gegeven door proactief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen en behoeften. Als een organisatie in ontwikkeling, wordt op uiteenlopende terreinen beleid geformuleerd, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de UoC als instituut voor hoger onderwijs.
Naast de kerntaak onderwijs, krijgt de kerntaak onderzoek een prominente plek binnen de UoC. Momenteel is het University of Curacao Research Institute actief, een interne entiteit die samenwerking, samenhang en structuur bij het doen van onderzoek voorstaat. Daarbij wordt het belang van toegepast onderzoek naar vraagstukken in eigen land en vergelijkend onderzoek in samenwerking met andere landen in de regio onderstreept. Tevens komt wetenschappelijk onderzoek onder andere in de vorm van promotieonderzoek aan de orde. Binnen de UoC zijn momenteel enkele medewerkers bezig met het uitvoeren van hun promotieonderzoek. Tevens is er een proces gaande om meer hoogleraren aan de universiteit te benoemen om de onderzoekscomponent binnen de opleidingen steviger vorm te geven en de inbedding van onderzoek in het onderwijs te bewaken.
De afgelopen jaren heeft de UoC haar werkgebied uitgebreid naar andere Caribische (ei)landen.
De UoC is zich bewust van de noodzaak tot het sluiten van strategische allianties met buitenlandse instituten. Deze samenwerking bevordert de uitwisseling van studenten en docenten, en heeft een gunstige invloed op de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Verschillende studenten van Bonaire en Aruba volgen hun opleiding aan de UoC. Ook studenten uit Nederland en België, maken van deze gelegenheid gebruik. Docenten worden gestimuleerd om bij de samenwerkende instellingen onderwijs- en onderzoekstaken te verrichten.
Naast de samenwerking met meerdere Nederlandse instituten voor het hoger onderwijs, zowel universiteiten als hogescholen, werkt de UoC de afgelopen jaren bewust aan het versterken van de samenwerkingsverbanden met universiteiten op Sint Maarten, Aruba, in de rest van het Caribisch gebied en in Zuid-Amerika. Deze universiteiten, vooral die in het Caribisch gebied, vertonen door hun historische, geografische en culturele ontwikkelingen, overeenkomsten met de UoC. In het verlengde van deze samenwerkingsverbanden zijn er Memoranda of Understan-ding getekend tussen de UoC en de University of the West Indies (UWI), de Universiteit van Aruba (UA) en de University of St. Martin (USM) om op een gestructureerde wijze met elkaar samen te werken.

Vacatures
Log in om te zien welke gebruikers aan deze organisatie gekoppeld zijn.
Stuur een bericht naar deze organisatie
Gelieve een naam op te geven.
Gelieve een correct e-mailadres op te geven.
U dient een bericht mee te geven waarop de organisatie kan reageren.
Skip to content