Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek
Startpagina > Netwerk > Organisatie > Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek

Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek

Informatie

E9 - Skool Vir Tale, Hoffman Street, Potchefstroom, South Africa

Volg ons

Over ons

Die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (SAVN) is in 1991 gestig en ondersteun die beoefening, onderrig en bevordering van die Neerlandistiek (d.w.s. die Nederlandse taal, letterkunde en kultuur) in Suider-Afrika. Die SAVN werk nou met die Nederlandse Taalunie saam en ontvang ook finansiële steun van hierdie liggaam.

Die hooffokus van die SAVN se aktiwiteite is op die universitêre Neerlandistiek gerig, en sluit die volgende in:

Befondsing van (ad hoc-) gasdosentskappe in Neerlandistiek aan Suider-Afrikaanse universiteite;

Die aanbied van ’n jaarlikse winterskool in Suid-Afrika vir Neerlandistiekstudente;

Die aanbied van ’n driejaarlikse internasionale Neerlandistiekkongres in Suider-Afrika;

Die publikasie van ’n geakkrediteerde vaktydskrif, die Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans (TNA), en

Die bevordering van die Neerlandistiek onder die algemene publiek deur middel van aktiwiteite en optredes (deur skrywers, akademici en musikante) by boeke- en kunstefeeste.

Die SAVN skakel (naas die Nederlandse Taalunie) met die Kaapse Forum en die Noordelike Kennisnetwerk vir Neerlandistiek (NKN), die Koninklijke Nederlandse Ambassade, die Belgiese Ambassade, die Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN) en die Huis der Nederlanden. Hierbenewens skakel die SAVN ook met verskeie organisasies in Nederland en Vlaandere.

Vacatures
Log in om te zien welke gebruikers aan deze organisatie gekoppeld zijn.
Stuur een bericht naar deze organisatie
Gelieve een naam op te geven.
Gelieve een correct e-mailadres op te geven.
U dient een bericht mee te geven waarop de organisatie kan reageren.
Skip to content