Vakgroep Afrikaans en Nederlands, Noordwes-Universiteit

Informatie

Volg ons

Over deze organisatie

Afrikaans en Nederlands is ’n voorgraadse kursus wat in die Noordwes-Universiteit se BA-program aangebied word en loop van eerstejaars- tot derdejaarsvlak. Voltooiing van derdejaarsmodules stel studente in staat om aan die minimum vereistes te voldoen om met honneursgraadstudies voort te gaan wat toegang tot meestersgraad- en doktorale studies in hulle gekose belangstellingsveld verleen. Bestudering van Afrikaans en Nederlands stel studente in staat om Afrikaanse taalkundige en letterkundige onderwerpe vanuit ’n wetenskaplike en vakkundige oogpunt te benader.

Log in om te zien welke gebruikers aan deze organisatie gekoppeld zijn.

Stuur een bericht naar deze organisatie

Je bericht is verzonden.

[bbp-topic-form]

Skip to content