• Leerlijn Gespreksvaardigheid

Leerlijn Gespreksvaardigheid

Inhoud

[readspeaker_listen_button readid=inhoud]

In dit document vind je de leerlijn Nederlands als Vreemde Taal voor gespreksvaardigheid. Deze is ontwikkeld door de Taalunie en geeft per leeftijdscategorie een aantal voorbeelden aan die je kunt gebruiken voor het beschrijven van tussendoelen. Daarnaast kan het document gebruikt worden om materialen en evaluaties te ontwikkelen. De tussendoelen zijn steeds aangepast aan de belevingswereld van de leerlingen. Je begint bij de leeftijdscategorie waarin je school met Nederlands start en afhankelijk van het aantal contacturen en de einddoelen volg je de gewenste route.

 

Bij de ontwikkeling van de leerlijnen werd uitgegaan van de volgende kenmerken:

  • Het NVT-onderwijs wordt gegeven buiten het Nederlands taalgebied;
  • De leerlingen die NVT-onderwijs volgen, komen vooral tijdens de lessen en op school in contact met de Nederlandse taal;
  • De NVT-lessen worden gegeven aan de hand van een vreemdetaaldidactiek en volgen ook de doelen van het ERK.

 

Tussendoelen

De tussendoelen kunnen onder meer helpen bij het plannen van het schooljaar, het maken van taalbeleid of het differentiëren van je lesaanbod. Daarnaast kun je de tussendoelen gebruiken om een taalportfolio of een doorlopende leerlijn voor je school te ontwikkelen. De doelen zijn geformuleerd in can-do-statements, die duidelijk verwoorden wat de leerling op het betreffende niveau in en met het Nederlands kan doen. Zij hoeven niet een op een overgenomen te worden, maar kunnen waar nodig aangepast worden aan de lokale context.

 

De beschreven tussendoelen zijn beperkt tot het aspect taalverwerving NVT en zijn onder meer overgenomen uit het ERK. Omdat er voor de jongste leeftijdsgroepen (3-4 en 5-6 jaar) geen beschrijvingen in het ERK staan, is voor deze categorieën gebruik gemaakt van meer algemene taaldoelen voor taalontwikkeling bij jonge kinderen.

Informatie

Een vraag? Contacteer ons.

Bedankt! Je bericht is verzonden.
Skip to content