• Leerlijnen Nederlands als Buurtaal

Leerlijnen Nederlands als Buurtaal

Inhoud

In dit document vind je de leerlijn voor het onderwijs Nederlands in de buurlanden België en Duitsland voor de leeftijdsgroep van 6 tot 16 jaar. De leerlijn, ontwikkeld in opdracht van de Taalunie, is gebaseerd op het Europees referentiekader voor talen (ERK) en sluit aan bij de bestaande curricula in de buurlanden, waar grens- en schoolvormoverstijgend vrijwel dezelfde leerdoelen geformuleerd worden. De leerlijn illustreert voor deze niveaus per vaardigheid de (deel-)competenties in de vorm van ‘can-do statements’, die aangeven wat de leerling op het desbetreffende niveau in en met het Nederlands kan doen. Je kunt het document gebruiken voor de ontwikkeling van eigen lesmateriaal, de desbetreffende leerlijnen en de evaluatie/beoordeling van de talenkennis, bijvoorbeeld in het kader van het Euregioschool- en Euregioprofiel-certificaat. Als je een gedetailleerdere uitsplitsing van de deelcompetenties wenst, verwijzen we je naar de specifieke pagina’s daarover en de voornoemde curricula.

Informatie

Een vraag? Contacteer ons.

Bedankt! Je bericht is verzonden.
Skip to content