• Small Languages, Big Ideas

Small Languages, Big Ideas

Inhoud

SLBI 2022 was een taalwetenschappelijke conferentie gericht op kleinere Germaanse talen vanuit verschillende taalkundige subdisciplines, zoals fonetiek, fonologie, morfologie, syntaxis, semantiek, pragmatiek, sociolinguïstiek, historische taalkunde, microvariatie, psycholinguïstiek, eerste en tweede taalverwerving en didactiek.

De term ‘kleinere’ taal werd hier vrij breed opgevat: het ging er met name om om te kijken naar Germaanse talen en variëteiten die wetenschappelijk gezien relatief onderbelicht zijn.

De organisatie beoogde expliciet studenten bij de conferentie te betrekken door hun te vragen bijdragen in te sturen. Alle bijdragen voor de conferentie zijn beoordeeld door twee anonieme beoordeelaars. Vijf van de 33 inzendingen waren van studenten; hiervan werden twee bijdragen voor een mondelinge voordracht geselecteerd en de overige drie bijdragen zijn als poster gepresenteerd. De presentaties van de studenten gingen over onderzoek dat zij in het kader van hun studie hadden uitgevoerd (bijvoorbeeld voor een masterscriptie). De presentaties bieden een goed referentiekader voor andere studenten om te zien hoe studieproducten op een wetenschappelijk manier kunnen worden gepresenteerd.

Een vraag? Contacteer ons.

Bedankt! Je bericht is verzonden.
Skip to content