Professionaliseringsaanbod

Wat jouw expertise in het Nederlands ook is, op deze pagina vind je talloze manieren om professioneel te blijven groeien in onderwijs en onderzoek. Blader hier door een groeiend aanbod aan nascholingen, conferenties, workshops en (zelf)studiematerialen.

  • Filter op categorie

  • Filter op type

  • Filter op onderwijsvorm

  • Filter op thema

Breed evalueren (NVT@Ned)

Didactiek Nederlands als Vreemde Taal

Differentiëren (NVT@Ned)

Didactiek Nederlands als Vreemde Taal

Basismodules NVT@Ned

Didactiek Nederlands als Vreemde Taal

Grensoverschrijdend uitwisselen

Duitstalige handleiding voor schooluitwisselingen (Euregio Rijn-Waal)

NVT in de Caribische context

Partnerschool

Hoe vind je een partnerschool voor een project?

Small languages, big ideas

Taalkundig congres over Germaanse talen

Nascholing aanvragen

Op maat gemaakt

Colloquium Neerlandicum

SAVN-congres

ALCS Conference

Association for Low Countries Studies

Online uitwisselingen

Voor docenten uit de internationale neerlandistiek

Begroting opstellen

Sjabloon voor begroting bij project of event

Samenwerking met bedrijfsleven

Inspirerend voorbeeld uit Debrecen

Samenwerking neerlandistiek Tsjechië-Slowakije

Competentieprofiel docent NVT

Studentenwerving

Inspirerende voorbeelden uit Debrecen en Poznań

Gastcolleges Poolse neerlandistiek

Niederländisch-deutsche Literaturbeziehungen

Wekelijkse lezingen over Nederlandse literatuur

Kennismaking met literair vertalen

Online lesgeven

Zelfstandig te volgen nascholing

Feedback op schrijven

Nascholing om zelfstandig te volgen

Spreekvaardigheid

Zelfstandig te volgen nascholing

Consulten Muntpunt

Voorstelling NT2-/NVT-vakbibliotheek

Cursus NVT-basisdidactiek

Driedaagse nascholing

Lesgeven met Zoom (1): Starten

Lesgeven met Zoom (2): Een les geven

Lesgeven met Zoom (3): Interactief lesgeven

Tips voor woordenschat

Leerlijn Leesvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Luistervaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Spreekvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Gespreksvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Schrijfvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijnen Nederlands als Buurtaal

Voor de leeftijdsgroep 6 tot 16 jaar, gebaseerd op het ERK en aansluitend bij de bestaande curricula.

Europees Referentiekader (ERK)

Belevingsonderzoek onderwijs Nederlands

Onderzoeksrapport over beleving van het NVT-onderwijs door leerlingen in de buurtaalregio’s

Basisboekenlijst NVT/NT2

Digidact

Digitaal handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Heb je een suggestie? Laat het ons weten!

Mis je iets op deze pagina, zoals een interessante publicatie of opleidingsactiviteit? Wij horen het graag.
Commerciële materialen en nascholingen worden niet in de lijst opgenomen, tenzij ze zijn ge(co)financierd door de Taalunie.

Bedankt! Je bericht is verzonden.

[bbp-topic-form]

Skip to content