Professionaliseringsaanbod

Wat jouw expertise in het Nederlands ook is, op deze pagina vind je talloze manieren om professioneel te blijven groeien in onderwijs en onderzoek. Blader hier door een groeiend aanbod aan nascholingen, conferenties, workshops en (zelf)studiematerialen.

  • Filter op categorie

  • Filter op type

  • Filter op onderwijsvorm

  • Filter op thema

Sociale media als promotietool

Resultaten bevraging vertaaldocenten

Webinar over de resultaten van een internationale bevraging van de Taalunie onder vertaaldocenten

Today’s Teaching Tools

Praktische tips voor digitaal onderwijs

Talen leren om te communiceren: hoe en wat?

Taaltaken ontwikkelen en gebruiken

Online trainingen

NVT@Ned: online modules

NVT@Ned: blended cursus

Taaltandemprojecten

Voorbeelden uit Salamanca

Leerlijn Literair Vertalen

Expertisecentrum Literair Vertalen

Kennismaking met literair vertalen

Vakgroepcoördinator Buitenland

Ondersteuning van studentenmobiliteit

Nascholingscursus docent-onderzoekers

Hoe maak je een MOOC?

Tips voor NVT- en NT2-docenten

Grensoverschrijdend uitwisselen

Duitstalige handleiding voor schooluitwisselingen (Euregio Rijn-Waal)

NVT in de Caribische context

Partnerschool

Hoe vind je een partnerschool voor een project?

Small languages, big ideas

Taalkundig congres over Germaanse talen

Nascholing aanvragen

Op maat gemaakt

Colloquium Neerlandicum

SAVN-congres

ALCS Conference

Association for Low Countries Studies

Begroting opstellen

Sjabloon voor begroting bij project of event

Samenwerking met bedrijfsleven

Inspirerend voorbeeld uit Debrecen

Samenwerking neerlandistiek Tsjechië-Slowakije

Competentieprofiel docent NVT

Studentenwerving

Inspirerende voorbeelden uit Debrecen en Poznań

Gastcolleges Poolse neerlandistiek

Kennismaking met literair vertalen

Cursus basisdidactiek NVT

Driedaagse nascholing

Leerlijnen Nederlands als Buurtaal

Voor de leeftijdsgroep 6 tot 16 jaar, gebaseerd op het ERK en aansluitend bij de bestaande curricula.

Digidact

Digitaal handboek voor docenten Nederlands als vreemde taal

Basisboekenlijst NVT/NT2

Consulten Muntpunt

Voorstelling NT2-/NVT-vakbibliotheek

Leerlijn Gespreksvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Luistervaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Schrijfvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Spreekvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Leerlijn Leesvaardigheid

Hulpmiddel voor de ontwikkeling van lesmaterialen en evaluaties

Lesgeven met Zoom (2): Een les geven

Lesgeven met Zoom (3): Interactief lesgeven

Lesgeven met Zoom (1): Starten

Tips voor woordenschat

Belevingsonderzoek onderwijs Nederlands

Onderzoeksrapport over beleving van het NVT-onderwijs door leerlingen in de buurtaalregio’s

Spreekdurf

Zelfstandig te volgen nascholing

Feedback op schrijven

Zelfstandig te volgen nascholing

Werkvormen spreekvaardigheid

Zelfstandig te volgen nascholing

Online lesgeven

Zelfstandig te volgen nascholing

Europees Referentiekader (ERK)

Heb je een suggestie? Laat het ons weten!

Mis je iets op deze pagina, zoals een interessante publicatie of opleidingsactiviteit? Wij horen het graag.
Commerciële materialen en nascholingen worden niet in de lijst opgenomen, tenzij ze zijn ge(co)financierd door de Taalunie.

Bedankt! Je bericht is verzonden.

[bbp-topic-form]

Skip to content