Neerlandistiekstroom binnen een bredere conferentie

De Taalunie wil samenwerkingsverbanden van afdelingen internationale neerlandistiek daarmee de mogelijkheid geven om zich nog meer te positioneren tijdens wetenschappelijke conferenties (bv. culturele en Europese studies, geschiedenis, internationale betrekkingen en algemene taal- en letterkunde).

 

De bijdrage van de Taalunie aan zo’n stroom kan worden besteed aan de kosten van organisatie van de neerlandistiekcomponent of aan een tegemoetkoming in reis- en verblijfskosten voor zover die niet door de universiteit worden gedekt. Een voorwaarde is dat de neerlandistiekstroom toegankelijk is voor alle deelnemers aan de conferentie.

[bbp-topic-form]

Skip to content